Postingan

Wizard level 76 w15 (wind)

Warior level 71 w32 (fowards)

Warior level 90 w37 (tfz)

Wizard level 117 w33 (shinzy)

Wizard level 127 w9 (susulandir)

Wizard level 59 w32 (aztecz)

Warior level 59 w37 (Earth)

Warior level 103 w11 (Levvi)

Wizard level 175 w2 (sweettooth)